Wie is Yu?Wat doet Yu?Ben jij YU?Vraag het Yu!

Nuttige Links

Onderstaand enkele nuttige webadressen. Klik op het logo om naar hun site te gaan:


De website van de Kamer van Koophandel geeft veel informatie over het starten van een onderneming. Zij hebben een speciaal starterspakket uitgegeven en organiseren speciale startersdagen.

Ook de website van de belastingdienst is onmisbaar voor de startende ondernemer. De website geeft allerlei informatie over de fiscale aspecten van het ondernemen. Daarnaast is het "goed zoeken" binnen de overzichtelijk vormgegeven site.

De website van het PGGM (en het PGGM zelf) kan je informatie geven over de consequenties voor je pensioen als je voor jezelf gaat starten. Ook is er informatie te vinden over hoe je kunt voorkomen dat er een gat in je pensioenopbouw ontstaat. Voor franchisenemers die een jaar onbetaald verlof nemen en de kans aanwezig achtten dat zij na dit jaar weer in loondienst verder gaan, is vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw via het PGGM een goede optie.

Google hoeft nauwelijks genoemd te worden. Het blijft een handige site. Deze link geeft ruim 66.000 "hits" voor het woord beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De Nederlandse Franchise Vereniging behartigt de belangen van franchisegevers en (indirect) van franchisenemers in Nederland met als voornaamste doelstelling het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. De website geeft veel informatie over de formule.Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is verantwoordelijk voor het afgeven van indicaties. Wanneer een indicatie noodzakelijk is en hoe een indicatie kan worden aangevraagd kun je op hun site lezen.

Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de inning van de eigen bijdrage. De Site geeft veel informatie over hoe de eigenbijdrage tot stand komt. Ook kun je verschilllende nuttige folders downloaden.

De logo's van de initiatiefnemers en oprichters van Yu mogen in dit rijtje niet ontbreken. Palet is een grote regionale zorgaanbieder in Leeuwarden en Noord Friesland. Palet is een sterke voorstander van "belevingsgerichte zorg" en streeft er naar dat klanten de regie houden over het eigen leven. De ontwikkeling van Yu past heel goed in die zienswijze.


Corporatieholding Friesland is de woningbouwcorporatie die samen met Palet het initiatief nam om het project "Yu" te starten. Hun missie verklaart hun betrokkenheid bij het project: "Goed wonen bereikbaar en beschikbaar maken voor iedereen, met voorrang voor mensen die vanwege hun inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie weinig keuzemogelijkheden op de woningmarkt hebben."De Jong, Managemens is gespecialiseerd in vraagsturing, ontschotting en extramuralisering van de zorg. Hij heeft als projectleider in overleg met Palet en de Corporatieholding de plannen uitgewerkt en vormgegeven.

Zoeken naar

Algemeen